Tåranalys/Torra ögonbehandling

Det är viktigt att ta redan på orsaken till dina torra ögon, så att rätt behandling kan sättas in. Vid en tåranalys kan vi med största sannolikt hitta orsaken till dina torra ögon.

Vi mäter mängden tårvätska, bedömer tårmenisken, osmolariteten, tårfilmens uppsprickningstid, fettkörtlarna och fettskiktets kvalitet. Vi färgar in vävnad för att upptäcka eventuella irritationer och döda celler.

Dessutom måste vi bedöma eventuella effekter av läkemedel, och/eller om det kan finnas misstanke om sjukdom som orsak till besvären. Efter detta analyseras mätresultaten och vi kan rekommendera rätt behandling och ögondroppar.

Ögondroppar har olika egenskaper. De kan sänka osmolariteten, öka mängden av fett eller stärka fettskiktet. Vi har noggrant valt ut de bästa preparaten mot torra ögon som även rekommenderas av ledande läkare över hela världen.

Vi kan även behandla kvalster och tilltäppta fettkörtlar.

Läs mer om torra eller rinnande ögon här.

Tåranalys/Torra ögonbehandling kan du göra hos Stockholm Alvik, Stockholm Liljeholmen, Strängnäs och Uppsala.

Välkommen att boka tid för tåranalys!

BOKA TID