Samsynsanalys

Forskning visar att samsynsproblem är allt mer vanligt förekommande och att mer än var sjätte svensk kan vara drabbad.

Vid många tillfällen, till exempel vid undersökning av barn, måste en sk samsynsanalys göras. Denna typ av problem är vanligare i lägre åldrar vilket kan gå ut över skolarbetet som ställer höga krav på synfunktionen.

Vid en samsynsanalys mäter optikern hur väl ögonen fungerar tillsammans. De muskler som fokuserar och de som siktar behöver samspela bra för att uppnå en väl fungerande syn. För att kunna göra detta krävs att många moment och därför tar en samsynsanalys mer tid i anspråk än en normal synundersökning.

Symptom på att det föreligger problem med samsynen kan vara:

  • Huvudvärk vid/efter läsning
  • Ögontrötthet vid/efter läsning
  • Koncentrationssvårigheter vid läsning
  • Texten hoppar vid läsning
  • Man vill blunda med ena ögat vid läsning

Om det finns skelningsproblematik mäter optikern upp skelningens riktning och hur stor den är. Om det inte finns förmåga att kompensera för skelningen kan optikern ordinera prisma eller ortoptiska övningar som ofta framgångsrikt behandlar samsynsproblemet. Det innebär då att man genom speciellt utformade övningar bygger upp de funktioner som vid undersökning och analys har befunnits vara bristfälliga. Vid oförmåga att fokusera på nära håll, på ett normalt sätt för åldern, kan optikern ordinera ortoptiska övningar ibland i kombination med läsglasögon.

Synträningen skräddarsys för varje användare och följs upp individuellt. Träningen kan utföras på olika sätt, dels manuellt, eller i ett datoriserat system där träningen görs hemma, på den egna datorn, men övervakas och följs upp genom optikerns system. Denna metod finns än så länge endast i butiken i Uppsala.

Vid nydebuterad skelning eller inkomittanta skelningar, dvs när skelningen varierar i olika riktningar, skickas remiss vidare till ortoptist eller ögonläkare.

Välkommen att boka en tid för en samsynsanalys.

Samsynsanalys kan du göra hos Stockholm Alvik, Stockholm Liljeholmen, Strängnäs och Uppsala.

Välkommen att boka tid!

BOKA TID