Myopikontroll

Myopikontroll/Stopp av närsynthet hos barn och ungdomar

Förekomsten av närsynthet (myopi) bland unga personer ökar kraftigt i stora delar av världen. Närsynthet är ett synfel där föremål på långt håll blir suddiga och oskarpa medan föremål på nära håll upplevs som skarpa och tydliga.

Misstänker du att ditt barn är närsynt och dessutom någon eller båda föräldrarna är det ganska stor risk att ditt barn blir närsynt också.Nu finns det flera varianter av kontaktlinser som kan bromsa utvecklingen.

Flera studier visar på att till exempel nattlinser (Ortho-K), samt Misight endagslinser har bromsande effekt upp till en tredjedel , i några fall till hälften av vad styrkan egentligen skulle blivit utan dessa linser. Variation mellan butikerna vad de kan erbjuda för alternativ på linsutprovning, fråga just din Se & Synas optiker.

Studier visar också på att vistelse utomhus minskar risken för att utveckla närsynthet. Mera utomhusaktiviteter och begränsad skärmtid är tips för era barn för att minska framfarten av närsynthet.

Att bromsa utvecklingen av närsynthet med hjälp av progressiva/bifokala glasögon används också, men ger inte ett lika bra resultat. Det forskas mycket inom detta område och troligen kommer det snart ett myopikontrollerande glas på marknaden med bättre effekt än dagens glasögonglas.

Att vara närsynt kan medföra vissa risker, till exempel näthinneavlossning, grön starr (glaukom) och gula fläcken-förändringar (makuladegeneration). Att påbörja en så kallad myopibehandling tidigt kan göra att man minskar risken för myopirelaterade komplikationer senare i livet.

Vi rekommenderar regelbundna synundersökningar hos barn för att fånga upp eventuell närsynthet och sätta in myopikontrollsbehandling i tid. Hos barn rekommenderar vi en synundersökning en gång per år och hos vuxna vartannat år.

 

Myopikontroll kan du göra hos Eskilstuna, Stockholm Alvik, Stockholm Liljeholmen, Strängnäs och Uppsala.

Välkommen att boka tid för synundersökning hos oss.

BOKA TID