Diabeteskontroll

Ögonbottenundersökning vid diabetes

Diabetes är inte en, utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Gemensamt för alla typer av diabetes är att blodsockret är för högt och att sjukdomen påverkar blodkärlen negativt både i ögonen och i resten av kroppen.

Ungefär 500 000* personer har diabetes i Sverige idag och av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes (åldersdiabetes). I Sverige uppskattar man att var tredje person med typ 2-diabetes har sjukdomen utan att veta om det.

En tredjedel av alla med diabetes har någon form av förändringar i näthinnans små blodkärl, så kallad diabetesretinopati. Näthinneförändringarna är i början helt symptomfria, men de förhöjda blodsockervärdena försvagar kärlväggarna som i vissa fall kan brista och börja läcka blod. Blodkärlen kan också täppas till och ge syrebrist i näthinnan, vilket i sin tur stimulerar bildandet av nya men svagare blodkärl som lätt brister och som leder till hastig synnedsättning och i vissa fall blindhet.

Därför är det viktigt att undersöka ögonen regelbundet, för att i tid upptäcka förändringar som kräver behandling, ofta med laser, för att bromsa utvecklingen och bevara synen.

*enligt Nationella Diabetesregistret.

Diabeteskontroll kan du göra hos Eskilstuna, Stockholm Alvik, Stockholm Liljeholmen, Strängnäs och Uppsala.

Välkommen att boka din tid för ögonbottenundersökning hos oss redan idag!

BOKA TID