Synfel

Normalsynthet

Knappt en femtedel av Sveriges befolkning är normalsynta. Normalsynthet (emmetropi) innebär att ljuset fokuseras precis på näthinnan i gula fläcken, där man har det skarpaste seendet.Synen kan dock ändra sig över tid, De flesta föds översynta (hyperopa) och senare i livet drabbas man av ålderssynthet (presbyopi).

Närsynthet

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning är närsynta. Närsynthet (myopi) beror på att ögat är för långt i förhållande till dess brytkraft, och att ljuset fokuseras en bit framför näthinnan istället för precis på. Seendet blir suddigt på långt håll, men man ser tydligt på nära håll. Det är ovanligt att barn föds närsynta, oftast börjar tecken på närsynthet märkas först vid sex-sju års ålder eller senare.

Närsynthet kan leda till att man kisar, får huvudvärk och trötthet i ögonen.

Synfelet korrigeras med minusglas, kontaktlinser, refraktiv kirurgi och ögonlaser. För yngre personer är nattlinser (Ortho-K) ett mycket bra alternativ, då de förutom att korrigera synfelet även visat sig kunna bromsa utvecklingen av närsyntheten.

Förekomsten av närsynthet ökar i världen. Detta är alarmerande då närsynthet också kan öka risken för ögonsjukdomar, som till exempel näthinneavlossning, katarakt och glaukom. Främst beror ökningen av närsynthet på att vi spenderar allt mer tid på inomhus med att läsa och titta på skärmar. Man kan minska risken genom att vistas mer utomhus för att få mer dagsljus och att regelbundet växla mellan att titta på långt och nära håll.

Välkommen att boka en tid för synundersökning!

Översynthet

Runt en femtedel av Sveriges befolkning är översynta. Översynthet (hyperopi) beror på att ögat är för kort i förhållande till dess brytkraft, och att ljuset fokuseras en bit bakom näthinnan istället för på. Många gånger upplever inte personer med översynthet att de ser dåligt eller oskarpt, men de lider ofta av huvudvärk och ögonen känns ansträngda och trötta vid läsning, bildskärmsarbete eller annat närseende. Detta gäller i synnerhet även barn som bör kontrolleras, så att de vid behov får glasögon eller kontaktlinser för att underlätta inlärningsprocessen i skolan.

Synfelet korrigeras med plusglas, kontaktlinser eller refraktiv kirurgi.

Välkommen att boka en tid för synundersökning!

Astigmatism

Astigmatism är ett vanligt brytningsfel som ofta är kombinerad med närsynthet eller översynthet. Astigmatismen beror på en ojämn krökning i hornhinnan eller i ögats lins, vilket medför att ljuset bryts ojämnt och fokuseras lite spritt på näthinnan. Detta upplevs som att man ser suddigt, bokstäver får en  skugga och ögonen kan kännas ansträngda och trötta när man tittar på en bildskärm. Det är även vanligt med huvudvärk och yrsel vid okorrigerad astigmatism.

Synfelet korrigeras med toriska glas och kontaktlinser. Vid kraftig eller oregelbunden astigmatism ger mjuka linser inte alltid en fullgod synskärpa och då kan stabila eller sklerala kontaktlinser vara ett bra alternativ. Det är också möjligt att i vissa fall korrigera synfelet med ögonlaser.

Välkommen att boka en tid för synundersökning!

Ålderssynthet

Med åldern förlorar ögats lins sin elasticitet och får svårare att ändra form. Därmed blir det successivt svårare att ställa in skärpan på nära håll och på bildskärmen. Du behöver en annan styrka för närseende och bildskärmsarbete än vad du har för seende på långt håll. Är du närsynt i grunden kan det räcka med att ta av sig glasögonen när du läser, men om du är översynt måste du ha starkare glas för närseende och bildskärmsarbete. Ålderssynthet (presbyopi) börjar ofta märkas av i 45-årsåldern. Den tilltar under några år, för att stabilisera sig i 55-60-årsåldern.

Synfelet korrigeras med läsglas, progressiva/bifokala glas, terminalglasögon, kontaktlinser eller refraktiv kirurgi för att byta ut ögats lins.
Om du arbetar framför dator mer än en timme om dagen har du rätt till terminalglasögon bekostade av din arbetsgivare. Det finns olika typer av bildskärmsglasögon men oftast är rumsprogressiva glas den mest användbara lösningen. Läs mer om detta under Våra tjänster – Terminalglasögon.


Välkommen att boka en tid för synundersökning!