Makuladegeneration – Gula fläcken

Åldersrelaterade förändringar i gula fläcken (makula) eller makuladegeneration/AMD, som det också benämns, är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos människor över 60 år i västvärlden. Den största riskfaktorn för båda typerna är ålder. Andra riskfaktorer är ärftlighet och rökning. Risken för att få makuladegeneration kan minskas genom att inte röka.

Gula fläcken ligger i den centrala delen av näthinnan och är den del av ögat som gör det möjligt att se små detaljer, som till exempel små bokstäver. Resten av näthinnan används för det perifera seendet, ledsynen. När förändringar i gula fläcken uppstår, uppfattas det som en störande fläck mitt i synfältet, precis där man vill titta, medan seendet runt omkring fungerar bra. Makuladegeneration påverkar dock bara den centrala delen av synen och sjukdomen leder därför aldrig till blindhet.

Det finns två former av makuladegeneration, torr AMD och våt AMD.

Torr AMD är den vanligaste formen och utvecklas vanligtvis långsamt under flera år men kan ändå leda till svåra synnedsättningar. Den beror på att bortforslingen av de små avfallsprodukterna från området försämras och istället samlas i gula fläcken, vilket påverkar syncellerna negativt. Vanliga symptom är ”blinda fläckar” i synfältet, försämrat närseende, raka linjer som uppfattas krokiga. Ju större förändringar i gula fläcken, desto svårare blir det att läsa och känna igen ansiktsdrag.

Våt AMD beror på att nya, tunna blodkärl bildas under näthinnan. Dessa kärl är sköra och kan läcka vätska och blod under näthinnan. Våt AMD kan uppstå väldigt plötsligt och en varningssignal är att man uppfattar raka linjer som krokiga. Om du upplever en plötsligt försämrad central syn eller krokseende är det viktigt att uppsöka optiker eller ögonläkare direkt, då det idag går att behandla.

Behandling

Våt AMD kan behandlas med injektioner om man kommer till ögonläkare i tid. För att reducera risken för ytterligare förändringar i gula fläcken vid torr AMD, kan det för en del personer, i ett tidigt skede, vara gynnsamt med en kost innehållande mycket bär och grönsaker och ett kosttillskott rik på antioxidanter, t ex Optivital. Detta finns att läsa om i en stor vetenskaplig studie, AREDS2. Om syncellerna i gula fläcken redan gått förlorade, finns det idag ingen medicinsk behandling vid torr AMD.

Kosttillskottet Optivital hittar du i vårt sortiment av ögonprodukter.

För att upptäcka tidiga förändringar i gula fläcken är det viktigt med regelbundna ögonhälsoundersökningar. När du gör en ögonhälsoundersökning hos Se & Synas så fotograferar vi dina ögonbottnar och kan därmed avgöra om du har förändringar i gula fläcken. Vi mäter även ditt synfält och ögats tryck.

Välkommen att boka din ögonhälsoundersökning hos oss redan idag!