Katarakt – Grå starr

Grå starr eller katarakt som det också benämns, kan uppkomma i alla åldrar men är vanligare ju äldre vi blir. Man kan likna det vid hudens åldrande, d v s att alla får rynkor förr eller senare i livet. Grå starr innebär att ögats lins gradvis blir mindre genomskinlig, vilket kan liknas vid att titta genom ett smutsigt fönster. Hos många blir linsen till slut opak, helt ogenomskinlig.

Det finns många olika typer av grå starr och alla har inte lika tydliga symtom. Det är inte farligt för dina ögon att ha grå starr.

I början kan grumlingar i linsen finnas där utan att skapa problem. Grå starr utvecklas oftast långsamt och över många år och ett flertal märker inte den gradvisa försämringen av synen förrän man blivit undersökt av en optiker.

Hos andra kan symptom på grå starr yttra sig som att man får dimsyn, blir bländad inom- och utomhus, svårigheter att se i mörker, svagare färgseende, halofenomen eller att man upplever som en ”skugga” bakom saker man tittar på.

I början av sjukdomsförloppet kan nya glasögon avhjälpa. När den grå starren påverkar synen ytterligare remitterar vi till ögonläkare.

Den mest effektiva behandlingen av katarakt är en operation där den egna grumliga linsen byts ut mot en ny lins gjord av plast. Operationen utförs ofta under lokalbedövning och operationen tar ungefär 20 minuter. Synen förbättras för de flesta patienter inom några dagar. Efter operationen är det viktigt att ta de föreskrivna ögondropparna för att påskynda läkningen och förhindra inflammation.

När linserna i ögonen blivit utbytta passar oftast inte dina gamla glasögon. I de flesta fall behöver du glasögon som komplement till de inopererade linserna. Vi rekommenderar att du provar ut nya glasögon ca 6-8 veckor efter operationen.

Det bästa sättet att bibehålla en god syn är att skydda ögonen från UV-ljus med solglasögon, undvika rökning och att gå på regelbundna ögonhälsoundersökningar.

Välkommen att boka din ögonhälsoundersökning hos oss redan idag!