Glaukom – Grön starr

Glaukom, som också kallas grön starr, är en ögonsjukdom som påverkar synnerven och i värsta fall kan leda till blindhet. Det finns ett tiotal olika typer av glaukom, men de vanligaste typerna är öppenvinkelglaukom eller akut trångvinkelglaukom. Den förstnämnda kommer oftast smygande och den senare med ett plötsligt förlopp. Den akuta formen kräver omedelbar läkarvård och snabb behandling. Ju tidigare man upptäcker glaukom, ju bättre är prognosen för att kunna bromsa sjukdomen.

Det bästa sättet att upptäcka förändringar i tid är regelbundna undersökningar av synnerv, synfält och ögontryck, vilket görs vid våra ögonhälsoundersökningar.

Vem som helst kan få glaukom, men ärftlighet har en viss inverkan. Har man en förälder eller ett syskon med glaukom är risken något större att drabbas. Om det däremot bara är en avlägsen släkting som har glaukom är risken att man drabbas själv inte större än för andra. Andra riskfaktorer kan vara stark närsynthet, tunn hornhinna, högt blodtryck och kraftigt våld mot ögat.

Den vanligaste formen är öppenvinkelglaukom, där synnerven långsamt förtvinar. Detta leder till en smygande och gradvis försämring av den perifera synen, medan den centrala synskärpan fortfarande kan vara väldigt god. Man kan få sjukdomen i det ena eller i båda ögonen. Om bara det ena ögat är drabbat kompenserar det friska ögat för synfältsbortfall i det andra. Därför upplever man ingen försämring av sitt seende. Det kan ta flera år innan man märker av besvären. Obehandlat glaukom leder successivt till förminskat synfält och slutligen till blindhet.

Vid akut glaukom (trångvinkelglaukom) ökar trycket i ögat akut och kräver omedelbar behandling hos ögonläkare. Symtom på akut glaukom inkluderar svår smärta i ögat, rodnad i ögat, illamående och kräkningar, kraftig synnedsättning eller att man ser glorior runt ljuspunkter. Upplever du dessa symtom bör du omedelbart uppsöka ögonläkare via akutvården.

Glaukom kan behandlas på flera sätt. Den vanligaste behandlingen är trycksänkande ögondroppar. I vissa fall kan laserbehandling eller trabekulektomi utföras.

Var rädd om dina ögon – boka en ögonhälsoundersökning hos oss redan idag!