Diabetes

Diabetes

Diabetesretinopati är kärlförändringar i ögats näthinna till följd av diabetes, och drabbar en tredjedel av alla med diabetes, vilket i Sverige idag innebär drygt 150 000 personer.

Näthinneförändringarna är i början helt symptomfria, men de förhöjda blodsockervärdena försvagar kärlväggarna som i vissa fall kan brista och börja läcka blod. Blodkärlen kan också täppas till och ge syrebrist i näthinnan, vilket i sin tur stimulerar bildandet av nya men svagare blodkärl som lätt brister och som leder till hastig synnedsättning och i vissa fall blindhet.

Därför är det viktigt att undersöka ögonen regelbundet, för att i tid upptäcka förändringar som kräver behandling, ofta med laser, för att bromsa utvecklingen och bevara synen.

Välkommen att boka din tid för ögonbottenundersökning hos oss redan idag!